News

Forældrebrev april 2017

Kære forældre

Tak for en dejlig generalforsamling, stor opbakning og en god debat.

Til dem, der ikke var tilstede, har jeg vedhæftet min og formandens beretning. Noget af det, der blev debatteret var, hvordan vi gør det nemmere for nye forældre at komme til at ”høre til”, hvordan man kan vide, hvordan man gør i de forskellige situationer. Der var forslag om en mentorordning, så alle nye forældre får nogle ”gamle” forældre til at lede på vej. Der var gamle forældre, til de større børn, som var kede af, at de ikke kom på skolen så meget længere, og derfor ikke kendte de nye. Der var også forældre, der fortalte, hvordan de var blevet taget godt imod i klasserne af de andre forældre. Bestyrelsen vil prøve at finde frem til et forslag, der kan betyde, at nye forældre bliver taget godt imod og ikke føler sig fortabte.

Et andet vigtigt emne var musikfestivalen, som jo i år ligger allerede lørdag den 29. april kl. 11-16. Musikfestivalen er en dag, hvor alle børn og voksne, tidligere forældre og venner af huset kommer for at høre børnene spille og for at have en hyggelig dag sammen. Det er også den dag, hvor vi tjener penge til børnenes lejrtur og indkøb af musikinstrumenter, og det kræver en hel del forældrearbejde at få det hele til at køre. Der er forskellige boder, som alle bliver opstillet og bemandet af forældre: Vaffelbod, grillbod, tombola, amerikansk lotteri, kaffebod og forskellige boder, hvor børnene kan lave noget sjovt.

Når vi kommer igen efter påskeferien er der kun to uger til musikfestivalen, så her kommer noget ”skal”:

Alle forældre skal:

  • Skrive sig på en af boderne, der hænger sedler i glasgangen
  • Finde mindst 2 gaver til tombolaen, de må meget gerne være hjemmelavede
  • Bage en kage til kaffeboden og tage den med på dagen
  • Aflevere 5 indpakkede gaver til fiskedam, gerne brugt legetøj i fin stand eller små sjove gaver
  • Invitere alle bedsteforældre og naboer og venner til at være med på dagen
  • Tage en hel masse penge og godt humør med på selve dagen

Til hver bod hører en Tovholder, der skal sørge for indkøb og fordeling af arbejdsopgaver på selve dagen, vedkommende skal lave vagtplan og indkalde til at komme og hjælpe.

Tina Førby er tovholder på bolcheboden, her skal bruges flere folk til at lave bolcher og sælge dem, det er også noget de store børn gerne vil være med til.

Marie Vigsø er tovholder på grillboden og der er allerede mange, der har meldt sig til at passe boden.

Vi mangler en tovholder på tombolaholdet. Det hold skal i gang meget hurtigt efter ferien, da vi skal have indsamlet gaver hos byens handlende, der er allerede skrevet 7 på holdet; men der skal mange flere til.

Karina B.S står for fiskedammen, der behøves ikke flere folk.

Majbritt Møller står for kaffeboden, her kan bruges lidt flere folk.

I vaffelboden tænker jeg Carina og Susanne står for indkøb, der kan bruges flere folk

Gitte Thorup har meldt sig til sjov for børnene, der kan bruges flere folk med gode ideer. Der er foreslået hoppeborg og Ansigtsmaling, her mangler vi også folk, måske kan det slås sammen til en fælles ”sjov for børnene”

Vi glæder os til en rigtig sjov og givende musikfestival.

God påske til alle

Mange hilsner fra alle os på Thisted Friskole