News

Forældrebrev august 2017

Kære forældre

Så er der så småt ved at komme liv på skolen igen, Klubben og Børnehaven er startet efter ferien og de bestilte skolebøger kommer med posten.

Skolen starter jo på torsdag den 10. og her skal vi sige velkommen til både nye børn, nye forældre og en ny ansat. Rasmus Lund er allerede startet som pædagog i børnehaven; men når skolen starter skal han være halvdelen af tiden med skolebørnene, det glæder vi os til – velkommen til Rasmus! I 0. Klasse er der kun 1 barn, der ikke har søskende på skolen, det er Mikkel, så velkommen til skolen til hans forældre Maria og Rasmus Løgsted, som også har en lillesøster i børnehaven. I 4. Klasse starter Ida, velkommen til hende og hendes forældre Lise og Kristian Bojesen. Vi skal også sige velkommen til 3 søskende: Marcus, som skal i 2. Klasse, Emma som skal i 4. Klasse og Gustav, som starter i 6. Klasse. Velkommen til dem og deres forældre Line Kjær og Per Kornum Nielsen. Vi håber I alle bliver glade for skolen og det fællesskab vi har her.

Torsdag bliver en blid start, hvor der kun er skole fra kl. 9-11. Vi starter med morgensang for alle, fælles kaffebord og derefter en time i klasserne. Imens har jeg møde med forældrene til 0. Klasserne, så vi kan få snakket løst og fast igennem omkring skolestarten. Det ville være skønt, hvis der var nogle forældre fra 1. Klasse, der havde lyst til at være med som ”gamle” forældre?

Allerede ugen efter holder vi forældremøder i klasserne, her vil I høre lidt om undervisningen og om årets gang; men allermest er det det sociale i klasserne, vi vil fokusere på, legeaftaler, fælles oplevelser o.s.v. Det bliver et møde med klasselærerne, Jan fra Klubben og mig. Møderne fordeles sådan:

Mandag den 14. Kl. 16              0.-1. Klasse

Mandag den 14. Kl. 17              2.-3. Klasse

Tirsdag den 15. Kl. 16                4.-5. Klasse

Tirsdag den 15. Kl. 17                6.-7. Klasse

Onsdag den 16. Kl. 16                8.-9. Klasse, dette møder tager nok et par timer, da vores UU vejleder Gitte Thorup kommer kl. 17

Hvis I har spørgsmål om noget angående skolen eller kalenderen eller andet, kan I altid skrive til min tlf. 21 46 80 40, så får I hurtigt svar.

Vi glæder os og er meget spændte på det nye skoleår med mange gamle børn, nogle nye og masser af nye oplevelser; vi har store forventninger om, at det bliver et godt skoleår – men nu skal vi først nyde den sidste uges sommerferie!

Mange hilsner fra os alle

Bodil