Lukketider i sommerferien 2018

I sommerferien 2018 er Børnehave og klub lukket i ugerne 29 og 30

I ugerne 28 og 31 er der fællespasning for klub og Børnehave.