News

Forældrebrev aug. -15

Kære forældre

Så er skolen rengjort, klasserne gjort klar og alle vi på skolen er parate til at modtage en flok skoleparate børn og unge mennesker.

Første skoledag bliver sådan at vi mødes kl. 9.00 til morgensang – alle forældre er selvfølgelig meget velkomne. det vil være dejligt, hvis mange gamle forældre vil være med til at byde de ny forældre velkommen.

Efter morgensang er der rundstykker og kaffe til alle og frikvarter.

Ca. 10:15 ringer vi ind til time i klasserne. Her får børnene deres nye skema og hører lidt om skoleåret. Imens vil jeg snakke med de nye forældre.

Ca. kl. 11 slutter vi en overkommelig skoledag.

Klubben er selvfølgelig klar til at tage over og børnene må gerne blive på skolen til de kan komme hjem.

Tirsdag og onsdag følger vi skemaet og kommer i gang med undervisningen.

Torsdag holder vi traditionen tro; Store Badedag, hvor alle børn og voksne og de ældste fra børnehaven tager bussen ud til Nors Sø, hvor vi bader og fisker og hygger hele dagen. Børnene skal selvfølgelig have en god madpakke med og badetøj og håndklæde.

Kl. 14:30 vil vi gerne slutte af med kaffe og kage. I år er det Steens klasse, der er udvalgt til at komme med kage til børnene og de forældre, der henter. Så der skal bruges meget kage! Måske kan I aftale og fordele arbejdet første skoledag.

Hvis ikke I selv kan hente børnene kan I lave aftale med nogle andre forældre. Hvis I har problemer med at få hentet børnene, så giv lige lyd.

Fredag er almindelig skoledag. Vi slutter som sædvanligt ugen af med fredagssang kl. 12:45. Her er alle selvfølgelig også velkomne

Uge 34 er helt efter skemaet

Mandag den 17. er der forældremøder:

I Charlottes klasse kl. 16:30 og I Jørgens klasse kl. 17:30

Fredag kl. 10 er der koncert på skolen fra Thy Masterclass.

Mandag den 24. er der forældremøder:
I Lones klasse kl. 16:30 og i Stens klasse kl. 17:30

Hvis I er forhindrede i at komme til møderne, så giv lige besked til mig eller klasselæreren.

Den 26. 27. og 28. er der overnatningsture for alle klasserne, I hører mere om turene til forældremødet.

Torsdag den 3. september er der cykelsponsorløb, det hører I også mere om.

Vi glæder os til en god skolestart og et nyt, spændende skoleår

Kærlige hilsner

Alle os på Thisted Friskole