+97 92 66 10
kontor@thistedfriskole.dk

Forældrebrev 28. feb. 2019

– meget mere end en skole

Forældrebrev 28. feb. 2019

Kære forældre

Det er dejligt med sol og forårsfornemmelser, børnene er fulde af energi og virkelyst og heldigvis er vi sluppet udenom den værste influenza både blandt børn og voksne. 

Det er skønt med teater og opbrud af hverdagen; men det er nu også dejligt at vende tilbage til det forudsigelige. Jeg synes jeg kan mærke, at teaterperioden har betydet noget for sammenholdet i klasserne, og alle vores nye børns forståelse af, hvad det er friskolen også er. Det betyder noget, at vi alle sammen er fælles om et stort projekt, hvor alle har en rolle, og noget vi forventer af dem. Det varmer altid vores hjerter, når vi ser alle børnene stå og synge afslutningssangen på scenen – stolte og glade over det, vi samme har opnået – det er essensen af friskolen. 

Men hverdagen er det, der skal bære det, og den er i fuld gang. Det er ofte her i foråret at vi ser, at børnene rykker og at nogen er ved at gøre sig klar til at stige op i en ny klasse. Charlottes klasse øver bogstaver og begynder så småt at læse på livet løs. Det er dejligt at opleve, hvor stolte de er, når de læser for en af de større elever, og det er dejligt at opleve den omsorg og opmærksomhed som vores store børn giver de små, det er sådan noget, der binder os alle sammen.

Storeklassen arbejder for tiden med deres afsluttende projektopgave, senere skal de i brobygning på ungdomsuddannelserne, i praktik, på udlandstur – og så er det år omme!

Vi vil jo gerne have lidt flere elever i de ældste klasser, så hænger det hele lidt bedre sammen. Derfor er det, at vi holder et forældremøde onsdag den 20. marts om aftenen, jeg håber I har skrevet det i kalenderen. Det er et åbent møde, som vi annoncerer, så folk udefra, der er interesserede i friskolen, også kan komme og høre, hvad der sker her. Vi har inviteret 4 af de ”gamle” elever, der har forladt skolen efter 9. eller 8. klasse de sidste år, til at komme og fortælle om, hvad de har fået med herfra, og hvad der var udfordringerne ved at skifte til folke- eller efterskoler. I vil også kunne høre om alle de mange forskellige veje, der er fremad efter grundskolen. 6.-9. klasse er velkomne, og det vil forhåbentlig give Jer en bedre baggrund for at beslutte, hvad Jeres børn skal i overbygningen – vi vil jo forfærdeligt gerne at de bliver hos os så længe som muligt😉

På mandag den 4. er det jo fastelavn – endnu en af vores meget faste traditioner. Børnene møder kl. 8 som sædvanligt, og alle skal være udklædte. Hvis I ikke har noget derhjemme, kan de låne fra kælderen. Udklædte forældre og søskende er hjerteligt velkomne!Først synger vi sanglege i salen sammen med børnehaven, bagefter slår vi katten af tønden og spiser fastelavnsboller. Der bliver nogle konkurrencer og efter frokost (de skal have madpakker med) spiller vi teater. De får fri senest kl. 13, og derefter er der Klub som sædvanligt og de store må tage hjem. Det plejer at være en sjov og trættende dag.

Torsdag den 7. tager alle vi kvinder på skolen til en dag med SSP (Skoler, Socialområdet og Politi) titlen er: ”Gør hjernen og online medier til medspillere” så det er vi meget spændte på. Mændene tager så alle børnene til Hundborg friskole, hvor de skal se deres teaterstykke, hygge og spille fodbold. De skal have turtasker med madpakker og drikkevarer med den dag. De skal bare møde som sædvanligt på skolen.

Storeklasse bliver ved med at sælge pølsehorn og senere pizzasnegle de næste uger indtil de skal rejse til Skotland. Der er salg hver onsdag, det koster kr. 30 for 3 stk. og kr. 10 for en.

Mange forårshilsner fra os alle

Bodil