+97 92 66 10
kontor@thistedfriskole.dk

Referat fra forældrerådet

– meget mere end en skole

Referat fra forældrerådet

Ref. Bestyrelsesmøde Friluftsbørnehaven, mandag d. 25. marts 2019

Deltagere: Brian, Hanne, Maiken, Knud (afbud fra Janni)

Børnehave: Jeanett (afbud fra Gitte)

Pkt.1 – Nyt fra børnehaven

 • Alle pladser er pt. fyldte i børnehaven og der er god søgning til børnehaven fremadrettet også – Før-skole-børn til andre skoler stopper til 1. april og 5 børn flytter til friskolen – de pladser er fyldt ud J
 • –      Rikke er kommet godt i gang med arbejdet i børnehaven og fastansættes.
 • Bente har været væk grundet sygdom i en periode, men er tilbage igen.
 • Mathias, som var praktikant, har afsluttet sin periode
 • Claus fungerer stadig som vikar i børnehaven
 • Gitte skal på kursus i foråret omkring læreplaner, der skal implementeres mere IT som det nye i læreplanen, man vil have fokus på kameraer og det at tage billeder – samt hvad der ellers kan passes ind i hverdagen løbende
 • Marts måned har handlet meget om klargøring til fernisering om sommerfugle
 • Vores kolonihave ”Jordbærhaven” skal forårsklargøres, børnene hjælper til og der vil komme en besøgsdag som tidligere lovet
 • Cyklerne bruges livligt til både store og små ture, kan være alt fra indkøb til legepladsbesøg og hvad der ellers findes på
 • Generalforsamling for skole og børnehave, alle er velkomne til at deltage, d. 24. april – efter generalforsamling kommer dato for forældremøde i børnehaven
 • Der skal lyde en stor tak til alle forældre som deltog i rengøringsdagen, alle kroge blev rengjorte, dejligt!
 • Der kommer arbejdsdag i foråret for børnehaven og det forventes at mindst 1 forældre møder op pr. barn, kan man ikke deltage bedes man melde afbud hertil, se kalender for dato!

Pkt. 2 – Cykelsponsorløb

 • Der afholdes cykelsponserløb d. 27. april – informationer bliver hængt op, vi håber at mange vil deltage – alle penge der samles ind går til forbedringer for vores børn.

Pkt. 3 – Formålsskrivelse og farvel til vores formand

 • Brian Lagoni – Livas far – stopper som formand i forældrerådet i kraft af, at Liva skifter til Hundborg Friskole, grundet familiens flytning til området.
 • Brian har gjort et stort stykke arbejde i forhold til forældrerådets betydning og samspil med børnehaven, en stor tak til ham!
 • Sidste indlæg fra formanden, var en formålsbeskrivelse omkring arbejdet i forældrerådet, også fremadrettet, således der ved valg af nye medlemmer, foreligger en beskrivelse til gennemlæsning af nyvalgte forældrerådsmedlemmer der dermed skaber grundlag for bedst mulige samarbejde mellem forældre og børnehave – Formålsbeskrivelse afventer godkendelse af børnehave
 • Knud Andersen meddelte at han stopper i forældrerådet til næste valg, vil dog fortsat gerne være behjælpelig ved projekter hvis muligt.

20190414 Referent Maiken Wentoff