+97 92 66 10
kontor@thistedfriskole.dk

Tilsyn 2015 – 16

– meget mere end en skole

Tilsynserklæring for Thisted Friskole 2015-2016

Skolekode: 787030

Tilsynsførende: Ruth Petas Lund

I henhold til lov om friskoler og privatskoler har jeg i skoleåret 2015-16 ført tilsyn på Thisted Friskole, som er en friskole med elever fra 0.-9. klasse i samlæste klasser.

Skolen følger, udover egne mål, Folkeskolens Fælles Mål

Jeg kommer jævnligt på skolen til morgensang og fortælling for at følge med i skolens liv, desuden har jeg i uge 2 og uge 9 ført tilsyn på skolen. Jeg følger hver klasse en hel dag.

I alle klasser inddrages it-baserede undervisningsmidler, hvor det er relevant.

Skolens morgensang giver børnene stort kendskab til den danske og den engelske sangskat.

Fortælling, Storyline og emneuger giver eleverne fin undervisning i historie, bibelhistorie, geografi, dansk og de kreative fag på tværs af klasserne.

9. klasse har haft terminsprøver og mundtlige prøver, hvor de får en skriftlig udtalelse.

8. klasse er i brobygning o 8. og 9. klasse er i praktik.

Ved mine besøg på skolen har jeg konstateret at undervisningssproget er dansk. Jeg har ligeledes ved besøg i klasserne oplevet at der er dels fælles undervisning og dels differentieret undervisning, så alle børn udfordres på relevant vis. Jeg har læst med nogle eleverne og de var gode læsere.

I løbet af skoleåret er der udflugter og lejrture, som jo også er en del af undervisningen. 0.-4. klasse har udedag en dag om ugen. Der lægges vægt på idræt, billedkunst og musik. Skolen afholder musikfestival hvert år.

Jeg har som tilsynsførende deltaget i nogle af bestyrelsens møder, jeg har talt med lærerne og og med lederen. Det giver mig mulighed for at følge med i skolens liv og undervisning.

Efter mine besøg på skolen, deltagelse i morgensang og fortælling og klasseundervisning, kan jeg konstatere at skolens undervisning efter min bedste vurdering står mål med hvad der kræves i folkeskolen.

Det er en fornøjelse at besøge skolen, hvor man oplever naturligt og positivt fællesskab blandt alle børn, lærere og forældre.

Ruth Petas Lund