+97 92 66 10
kontor@thistedfriskole.dk

Formandens beretning 2016 – 17

– meget mere end en skole

Jeg vil gerne benytte lejligheden til at byde velkommen til nye forældre – vi er blevet rigtig mange forældre i såvel børnehave og skole.

Dejligt med stor interesse til vores skole og børnehave. For begge gælder det, at vi er fuldt booket op – og har venteliste. Vi har vurderet at 70 elever i skolen er maks – når vi gerne vil bevare nærværet i dagligdagen. Dog med den undtagelse, at Bodil kan sige ja til et par stykker mere, hvis det passer ind i klassefordelingen.

For at vende tilbage til børnehaven… det er så hyggeligt – de har en lille ”sort” bog med citater fra børnene – og jeg har lyst til at dele et par stykker med jer:
Barn 1: Min farfar er død
Barn 2: Det er min også… men ikke hele tiden…

Hvor gammel er du Bente? 60 år
Min oldemor er ældre end dig!
Hvor gammel er hun da?
Hun er tæt ved at være død…

Ud over sjov i hverdagen, så har året har igen budt på spændende ting. Sidste lørdag i maj havde vi årets musikfestival. Dejligt at se stor opbakning fra både børnehave og skolebørn – som gav den gas for familie og kammerater. Jeg glæder mig allerede til næste musikfestival – som i år er sidste lørdag i april – en måned tidligere.

Tak for opbakningen til arbejdsdage lignende – det er jeres opbakning, som går forskellen.
Som nævnt tidligere, så er vi blevet mange forældre i børnehaven og skolen. Det er derfor endnu mere vigtigt, at vi husker det social samvær. Det kan være på arbejdsdage eller forældrekaffe til fødselsdage, og der er jo stadig kaffe på kanden i klubben – både om morgenen og om eftermiddagen.

Som sædvanlig vil Ole senere komme ind på det økonomiske, men jeg kan siger allerede nu, at vi igen i år kommer ud med et positivt resultat – og budgettet ser godt ud.

Vi har gennem de senere år været tilbageholdende med at bruge penge – selvom vi har haft nogle gode år. Det har været bevidst for at opbygge noget likviditet. Tiden er kommet, hvor vi måske kan tillade os at bruge lidt. Vi har kik på morgensang, som virkelig trænger til en forbedring. Både fordi den er for lille – og fordi den virkelig trænger. Så vi er begyndt at undersøge mulighederne for at lade opføre en ny bygning.

I år er der også kommet nye ansigter til – selvfølgelig nye børnehavebørn og skoleelever – men også personale. Vi kan byde velkommen til Jeanett i børnehaven og Pernille på skolen. Og så er der Lisbeth som vikar. Velkommen!

Sluttelig vil jeg gerne benytte lejligheden til at takke hele personalet – husk, at I gør en stor forskel for vores kære børn – her dag!

Lige slutte med en mere fra børnehavens ”sorte” bog:
De sidder og tegner i børnehaven “Jeg tegner prinsesser, der græder. De græder – prinsen på den hvide hest – han kommer ikk’ Jeg kan ikke tegne en hest…”

Thomas Sørensen
Bestyrelsesformand