Undervisningsprincipper

Vi har på friskolen nogle meget væsentlige principper for hvordan vi underviser. Vi ved, at det virker, fordi vi kan se, at de elever der forlader os efter 8. eller 9 klasse klarer sig rigtig godt. Det gælder selvfølgelig de boglige børn, men det gælder i høj grad de børn, der har lidt sværere ved at lære. Vi hører fra alle børnene, at de er glade for den ballast, som de har fået med sig efter en skolegang på Thisted Friskole. Derfor skal vi holde fast i at:

  • Børnene skal lære i deres eget tempo.  Vi presser først på, når børnene er klar til det – så kan det også gå meget hurtigt.
  • Børnene skal lære af og med hinanden derfor har vi samlæste klasser, hvor 2 eller flere årgange følges ad, og børnene på skift er de yngste og de ældste i klassen.
  • Børnene skal have tid til at lege, det er gennem fri leg, at de lærer at samarbejde og organisere. Derfor har vi lange frikvarterer.
  • Børnene skal bevare lysten til at lære. Derfor skal mængden af hjemmearbejde være så begrænset, at de får lyst til at lave mere, i stedet for, at de kører fast i det.
  • Vi lægger stor vægt på det talte ord. Derfor fortæller vi ved morgensang, børnene fremlægger ofte mundtligt og vi spiller teater flere gange om året.
  • Man kan ikke regne med, at børnene lærer traditionelle skoleting i samme tempo som på folkeskolen. Vores skole har sit eget tempo, det er det, der kendetegner en friskole. Når børnene forlader os i de ældste klasser, er de klar til at møde de udfordringer, de møder i livet udenfor friskolens trygge rammer.