+97 92 66 10
kontor@thistedfriskole.dk

Indskoling og mellemskolen

– meget mere end en skole

Børnehaveklasse og 1. klasse 

De to første år på skolen går børnene i Charlottes klasse, her er trygt og godt at være, og ro til at børnene kan lære ”at gå i skole”.  Hver uge arbejder de med et nyt bogstav, til jul får børnehaveklassen læse-lektier for hver dag, og det får de gennem begge årene. Det er vigtigt – og hyggeligt – at læse med børnene hjemme hver dag. De lærer tallene og plus og minus, de lærer spil og at rette sig efter regler.
I Charlottes klasse leger børnene sig til det første engelsk. De har altid bøger i tasken,
som de må arbejde i når de har lyst. Hver dag får børnene læst en historie, mens de spiser madpakker, det er en rigtig hyggelig stund, inden de skal ud og lege i frikvarteret.
 


2.
– 3. klasse

De næste år går børnene i Lones klasse. De er blevet kendt med det at gå i skole og nu skal der fyldes på. De lærer om grammatik og de lærer at skrive små, selvstændige historier. De lærer alle 4 regningsarter og de begynder at øve tabeller. Vi læser og taler engelsk og bliver trygge ved det. Det vigtigste i disse år er at lære at arbejde selvstændigt. De får af og til opgaver for, som forældrene kan hjælpe dem med derhjemme. Det er stadig vigtigt, at de bliver læst med hjemme hver dag. De har altid bøger i tasken, som de kan arbejde i, gerne efter aftale mellem lærer og forældre. 


4. – 5. klasse 

Fra 4. klasse rykker børnene ovenpå og kan begynde at føle sig større. 4.-5. klasse er hverken de store eller de små, men midt imellem. Der er gang i den og tid til leg ved siden af at der lægges mere på fagligt. Vi begynder med tysk i 4. klasse. Børnene læser selv i læsetiden, det er vigtigt at forældrene i disse år holder fast i, at børnene skal læse meget derhjemme, og sørge for at de har noget med at læse i skolen. 


6. – 7. klasse
 

I Asgers klasse bliver udfordringerne større. I matematik skal de ikke mere arbejde i udfyldningsbøger; de skal lære at læse stykker og selv finde ud af, hvad man skal gøre. Det er en stor udfordring. De får grammatik eller matematik for en gang imellem; men opgaverne skal ikke være større end, at de er nemme at overskue for alle. De får flere engelsk-timer og arbejder med grammatik. Klassen er med til projektugerne, så de får en fornemmelse for, hvad det vil sige at lave en selvstændig opgave. De hører nu til “de ældste” og vi forventer, at de er med til at få grupperne til at fungere, når de arbejder på tværs af alder. 


8. – 9.
klasse

Her er Liselotte klasselærer, der arbejdes ekstra med klassetrivslen og med hvad det vil sige, at være de store på Thisted Friskole. I fagene arbejder eleverne mere ihærdigt, da de er bevidste om, at de snart skal ud og klare sig uden for skolen. De får nu også timer i fysik og kemi, i historie og samfundsfag.
Vi forventer af den ældste klasse, at de tager ansvar for de yngre elever og for at skoledagene bliver gode.
 

Eleverne sparer selv op til en årlig rejse, hvert andet år er det til udlandet. 

VI laver prøve-prøver, så eleverne ved, hvad det vil sige at gå til prøve. I januar er det de skriftlige prøver, de arbejder med og lige før skoleafslutning er det de mundtlige.