+97 92 66 10
kontor@thistedfriskole.dk

Indskoling og mellemskolen

– meget mere end en skole

Børnehaveklasse og 1. klasse
De to første år på skolen går børnene i Charlottes klasse, her er trygt og godt at være, og ro til at børnene kan lære ”at gå i skole”.  Hver uge arbejder de med et nyt bogstav, til jul får børnehaveklassen læse-lektier for hver dag, og det får de gennem begge årene. Det er vigtigt – og hyggeligt – at læse med børnene hjemme hver dag. De lærer tallene og plus og minus, de lærer spil og at rette sig efter regler. I Charlottes klasse leger børnene sig til det første engelsk. De har altid bøger i tasken, som de må arbejde i, når de har lyst. Hver dag får børnene læst en historie, mens de spiser madpakker, det er en rigtig hyggelig stund, inden de skal ud og lege i frikvarteret.

2. 3. og 4. klasse
De næste år går børnene i Lones klasse. De er blevet kendt med det at gå i skole og nu skal der fyldes på. De lærer om grammatik og de lærer at skrive små, selvstændige historier. De lærer alle 4 regningsarter og de begynder at øve tabeller. Vi læser og taler engelsk og bliver trygge ved det. Det vigtigste i disse år er at lære at arbejde selvstændigt. De får af og til opgaver for, som forældrene kan hjælpe dem med derhjemme. Det er stadig vigtigt, at de bliver læst med hjemme hver dag. De har altid bøger i tasken, som de kan arbejde i, gerne efter aftale mellem lærer og forældre.

5. og 6. klasse
Her er Steen klasselærer, og udfordringerne bliver større. I matematik skal de ikke mere arbejde i udfyldningsbøger; de skal lære at læse stykker og selv finde ud af, hvad man skal gøre. Det er en stor udfordring. De får grammatik eller matematik for en gang imellem; men opgaverne skal ikke være større end, at de er nemme at overskue for alle. De får mere engelsk og arbejder med grammatik. De begynder med tysk i 4. klasse. Det er vigtigt at forældrene i disse år holder fast i, at børnene skal læse meget derhjemme. De hører nu til “de ældste” og vi forventer, at de er med til at få grupperne til at fungere, når de arbejder på tværs af alder.