+97 92 66 10
kontor@thistedfriskole.dk

Priser

– meget mere end en skole

1. skolebarn     1150 kr.   pr. måned i 12 måneder

2. skolebarn     750 kr.

3. skolebarn      0 kr.

Klub/SFO                           650 kr. pr. måned i 11 måneder
Juniorklub fra 4. klasse      250 kr. pr måned i 11 måneder

Ved udmelding af skole eller SFO betales for indeværende måned + en måned.

Beløbene betales forud ved pbs-indbetaling. Kontonummer oplyses ved indmelding.