+97 92 66 10
kontor@thistedfriskole.dk

Friluftsbørnehaven

– meget mere end en skole

Friluftsbørnehaven er en fri og selvstændig lille børnehave normeret til 30 børn.. Vi ligger i udkanten af Thisted, lidt på landet med plads til dyr og med dejlig natur omkring os. Vi har en stor dejlig kuperet have med plads til vilde lege og med små kroge, man kan gemme sig i.

I børnehaven er der en hjemlig og hyggelig atmosfære.
Vi har plads og tid til leg og til at give børnene en sjov og udfordrende hverdag.
De voksne er nærværende og tilbringer mange timer om dagen udenfor sammen med børnene. Vi er altid klædt på til vejrets luner og spiser med velbehag ude. Børnene lærer derigennem at forholde sig positivt til det danske omskiftelige vejr. Mange gange tænder vi bål og laver pandekager, snobrød, kakao eller popcorn.

Den pædagogiske læreplan kan genkendes i det, man til dagligt ser i børnehaven. Børnehaven har et fagligt kompetent personale samt medarbejdere med forskellige kompetencer, der møder børnene der, hvor de er.
I en lille børnehave som denne får børnene medbestemmelse og medansvar og tager aktivt del i dagligdagen.


Vi ønsker at børnene udvikler tillid til omverdenen.

“Det lille barn bliver født med intellektuelle, motoriske og emotionelle kompetencer, der skal udfordres og stimuleres for at udvikles optimalt. Alt er afhængig af hvor barnet befinder sig i sin udvikling og hvad barnets omgivelser er i stand til at stimulere med. Denne proces bliver børnehavens personale en del af. Vores mål er, at børnene udvikler tillid til omverdenen og at de bliver selvstændige, selvhjulpne og stærke individer der kan tage initiativ. Vi ønsker at børnene kan indgå i et fællesskab, men samtidigt evner at sige fra.

Børnene skal mærke tillid fra og til deres voksne, opbygge “gå på mod” og mærke følelsen af at være betydningsfuld.” Uddrag af den pædagogiske læreplan.