+97 92 66 10
kontor@thistedfriskole.dk

Priser

– meget mere end en skole

Beløbet overføres til børnehavens konto i sparekassen Thy månedsvis forud. Girokort bliver tilsendt.


Priserne er pr. 1. januar 2021

Betaling i 11 mdr. Juli måned er betalingsfri.

Alder                  Fuldtidsplads                  Deltidsplads

3-6 årige                 2547 kr.                          1708 kr.

.

Fuldtidspladser:     Børnene kan være her i hele børnehavens åbningstid.

Deltidspladser:     Max. 25 timer/uge (mellem kl. 8.00-15.00). Derudover skal de holde en ugentlig fridag

Der  ydes 50 % søskendetilskud til det billigste pasningstilbud.

(Beløbet er inklusiv madordning)

Friluftsbørnehaven er normeret til 30 børn, hvoraf de tre pladser er halvtidspladser.

Er halvtidspladserne optaget kan man blive skrevet op på en intern venteliste.