+97 92 66 10
kontor@thistedfriskole.dk

Priser

– meget mere end en skole

Beløbet overføres til børnehavens konto i sparekassen Thy månedsvis forud. Girokort bliver tilsendt.


Priserne er pr. 1. juni 2021

Betaling i 11 mdr. Juli måned er betalingsfri.

Alder                  Fuldtidsplads                  Deltidsplads

3-6 årige                 2547 kr.                          1708 kr.

.

Fuldtidspladser:     Børnene kan være her i hele børnehavens åbningstid.

Deltidspladser:     Max. 25 timer/uge (mellem kl. 8.00-15.00). Derudover skal de holde en ugentlig fridag

Der ydes 50 % søskendetilskud.

(Beløbet er inklusiv madordning)

Friluftsbørnehaven er normeret til 30 børn, hvoraf de tre pladser er deltidspladser.

Er deltidspladserne optaget kan man blive skrevet op på en intern venteliste.