+97 92 66 10
kontor@thistedfriskole.dk

Børnemiljøvurdering

– meget mere end en skole

Børnemiljøvurdering er en del af dagtilbudsloven, som skal indeholde en kortlægning af dagtilbuddets fysiske, psykiske og æstetiske børnemiljø.

Vi har i Friluftsbørnehaven valgt at lave vurderingen ud fra de voksnes iagttagelser af børn i hverdagen.

Det fysiske miljø
Friluftsbørnehaven er bygget sammen med Thisted friskole, og vi benytter derfor samme hovedindgang.
Friluftsbørnehavens primære rum, er et stort lokale med loft til kip og trægulv. Rummet er opdelt i små sektioner, så børnene ikke er i tvivl om hvad man leger i pågældende område. De små sektioner udgør: Dukke/køkken/udklædningskrog – Bilhjørne – legebord – læse/spillehjørne – Kunsthjørnet – Langbord. Alle sektionerne ligger rundt langs væggen og inde midt på er der lidt gulvplads til samling/dans osv. Ned fra loftet hænger lyddæmpende plader.
Fra vores gang har vi indgang til skolens gymnastiksal, som vi kan benytte hver formiddag, samt til alle vores sammenkomster som fester, udstillinger, bedsteforældredag, fastelavn osv.
Fra indgangen går man ind i vores helt nybyggede garderobe, hvor der er indgang til  et ældre toilet med håndvask og et stort og lille wc., samt indgang til et nyt toilet som også kan benyttes udefra.
I den nye garderobe har vi et tørreskab.

Ved siden af det primære rum er der en folde dør ud til køkkenet, hvor der foruden køkkenafdelingen er to borde/bænke, som børnene også benytter som legerum, når der ikke laves mad.

Udendørs har vi en stor parklignende have med kuperet terræn og store træer og buske. Vi har fliser, hvor børnene kan cykle og køre på andre køretøjer.

Desuden en sandkasse med et udekøkken og mange graveredskaber.

Der er to gynger og en lille rutsjebane.
En bålhytte, med plads til alle børn der kan hygge rundt om bålet.
Et aktivitetshus, hvor vi har værksted, udekøkken og samlingssted.
En åben bålplads samt brændeskur.
Et stort plastic rutsje rør.
Et hønsehus i et indrammet område med høns i.
En kaninfold med kaninbur og 2 kaniner
En stor labyrint lavet af en ligusterhæk.
Vi har et bindingsværkshus, vi kalder for ”hytten”, hvor der kan leges, spises og laves kreative ting.
Et klatretag/hus.

Det æstetiske miljø

Indendørs bestræber vi os på at der er en varm og hyggelig stemning, med mange ting i børnehøjde som børnene må røre ved, undersøge, lege med. Vi har altid blomster og lys på bordene, og bestræber os på at have en hyggelig og god stemning når vi samles til måltiderne.

Børnenes kreative ting bliver synliggjort, når de hænges op. Børnene gemme deres kreationer i en skuffe, hvor de kan tages frem og færdiggøres eller tages med hjem.

Vi prøver på at have et hyggeligt sted, hvor børnene bliver inspireret til at tage initiativ. Bl.a. har vi efterhånden en fin samling af udstoppede dyr, som giver mulighed for undersøgelse og mange spørgsmål. Derudover samler vi ting fra naturen, såsom hvepseboer, kranier, knogler osv. Dette er med til at gøre børnene nysgerrige og åbne for ny viden.

Udendørs sørger vi for at have de redskaber som børnene kan bruge til videre undersøgelse af deres handlinger og opdagelser. Vi ser, hvad det er der optager børnene lige nu, og finder f.eks. sommerfuglenet, hvis det er det der optager børnene, eller finder forstørrelsesglas, hvis de er på jagt efter insekter. Vi prøver på at gøre det muligt for børnene at fordybe dem i hvad det nu måtte være, der interesserer dem.

Det psykiske miljø

Idet vi har opdelt det store rum i små legerum indenfor, hvor børnene ikke er i tvivl om hvad man leger med, giver det en god ro og minimerer støjniveauet. Børnene ser ud til at acceptere den måde vi har inddelt rummene, og forstår og accepterer at bilerne f.eks. skal blive på gulvtæppet. ( p.g.a. støjen)

Vi kan i vores primære rum hurtigt få et overblik, og se om der er nogen børn, der har brug for hjælp til at komme ind i legen, eller opfordres til anden aktivitet. Vores langbord er et vigtigt samlingspunkt, hvor der altid foregår kreative udfoldelser, og hvor de børn, der har brug for lidt ro, kan finde en plads.

Vi bruger uderummet både formiddag og eftermiddag (nogen gange hele dagen), hvor der er plads til store armbevægelser og masser af plads, hvor børnene kan fordele sig og finde steder, hvor de kan lege alene. Dette mindsker konflikter og stress.

Børnene får ligeledes brugt kroppen, styrket deres motorik i det kuperede terræn, dette er med til fordre afbalancerede og harmoniske børn.

Vores børn er ikke opdelt i aldersgrupper i hverdagen, men leger sammen, hvor store hjælper de små, og bliver anerkendt herfor.

Vi arbejder ud fra et anerkendende menneskesyn, hvor vi som udgangspunkt altid stoler på det børnene fortæller os, og hjælper dem videre derfra. Vi vægter den positive indfaldsvinkel og arbejder med udfordringer frem for problemer som giver en negativ vinkel.

Sjov, humor, sang og musik, kunst samt vores udforskning af naturen og væren i den, er skelsættende begreber i vores børnehave, som vi kan se børnene nyder godt af, trives i og udvikles med.