+97 92 66 10
kontor@thistedfriskole.dk

Fællesskabet

– meget mere end en skole

Hvorfor vælge Thisted Friskole?

Thisted Friskole er meget mere end en skole. Børnene skal selvfølgelig lære at læse, skrive og regne, vi lærer dem historie, geografi og samfundsfag, og vi har masser af musik og kreative aktiviteter – det er det, der er selv skolen.

Overskriften for det andet og mere er: fællesskab!

Det er vigtigt for os, at børnene skal opleve styrken og glæden ved at arbejde og være i et fællesskab.

De oplever det måske første gang ved deres første teaterforestilling, hvor de står og synger alt hvad de kan, for – sammen med kammeraterne – at give tilskuerne en god oplevelse. Man er et lille barn, som giver den gas og som har alle de store i ryggen.

De oplever det også, når alle børnene sidder sammen en stor og en lille og læser sammen.

De oplever det når alle de store skal ro af alle kræfter for at bringe båden med de små sikkert til Himmelbjerget fra Møgelø.

De oplever det på vandreture hvor en lille bliver træt og bliver båret af de en stor.


Forældrene oplever det

 • Når skolen er fyldt med glade børn og voksne, som nyder det fælles flotte kagebord.
 • Når vi i fællesskab får stablet et flot byggeri på benene
 • Når vi lytter til et rigtig godt foredrag, som fortæller os, at det er rigtigt, det vi gør for vores børn
 • Når vi laver musikfestival og alle børn og voksne er i fuld gang med at gøre det til en festlig dag
 • Når vi får et lidt udelukket barn ind, fordi vi hjælper hinanden
 • Når vi står sammen mod lovgivernes nedskæringer og krav – og det lykkes at blive hørt
 • Når vi mødes med andre friskolefolk, som vil det samme som vi
 • Når vi får glade børn hjem fra skole
 • Og ikke mindst når vi synger sammen.

Fællesskabet er ikke håndgribeligt som en udlandstur eller nyt byggeri; men det er dét, der er fantastisk ved at være barn eller voksen på Thisted Friskole og det er dét, som børnene husker, når de kommer herfra. Det er noget, de ikke kan beskrive; men en fornemmelse, når de træder ind ad døren og føler sig hjemme.

Det er fællesskabet, der gør, at både børn og forældre nyder at besøge skolen og være sammen selv mange år efter, at børnene har forladt skolen.

Vil mine børn få faglige udfordringer nok på en friskole?
Der er masser af faglige udfordringer på Thisted Friskole; men måske opdager børnene ikke altid, at de er i gang med at lære, fordi vi ofte leger tingene ind. Når de forlader Thisted Friskole efter 7. eller 9. klasse kan børnene sagtens følge med i en almindelig folkeskoleklasse – og de er ikke blevet trætte af at gå i skole!


Er der meget religion i sådan en Grundtvig-Koldsk friskole?
Skolen bygger på de kristne værdier om næstekærlighed og medfølelse, og vi synes, at det er vigtigt at fortælle børnene både det gamle og det nye testamente. I hverdagen er det kristne ikke noget, vi skilter med; men som på mange andre skoler beder vi Fadervor hver morgen.


Er det dyrt at gå på friskole?
Nej, faktisk er det de fire første år billigere at gå i friskole og SFO, end en fuldtids SFO-plads koster i folkeskolen. Er der særlige forhold har vi mulighed for at give hel eller delvis friplads en tid.


Er Thisted Friskole en eliteskole?
Friskolernes elevgrundlag er det samme som folkeskolernes. (læs mere her: www.friskoler.dk – her kan du læse om fakta og myter om friskoler)
På Thisted Friskole har vi elever spredt over alle sociale lag. Vi har meget dygtige og privilegerede elever, og vi har elever, der har det svært både fagligt og socialt. Og fordi vi er en fri skole, har vi mulighed for at give alle børnene netop det, de har brug for.


Kan man komme til at tale med nogen forældre som har børn på skolen?
Bestemt. Ring til en fra bestyrelsen (se under Om skolen: Bestyrelsen)


Kan man få lov at besøge skolen og evt. deltage i undervisningen?
Sagtens. Kontakt Skoleleder Bodil Skoust og aftal en tid, så er I meget velkomne. Tlf. 9792 6610 eller 2146 8040.


Jeg er lidt nervøs ved at mit barn får legekammerater nok på en lille skole – skal jeg være det?
Vi har klasser med to klassetrin i hver, derfor lærer børnene hinanden godt at kende på tværs af klasserne. Der leges meget på tværs af klasserne og det giver en utrolig styrke. Det giver sammenhold og tillid eleverne imellem. Derfor har vi heller ingen mobberi og nogen, der er ”udenfor”. Som forældre på en lille friskole skal man dog være opmærksom på, at det er vigtigt at børnene går til noget efter skoletid, så de møder flere jævnaldrende.


Når flere årgange går i samme klasse, er der så udfordringer nok til de store og kan de yngste følge med i undervisningen?
Vi har erfaring for, at lige netop den klassestruktur giver mulighed for differentieret undervisning, hvor børnene er de yngste ét år, og de ældste året efter. Børnene arbejder både meget i grupper og individuelt, og begge dele giver store udfordringer – også socialt og menneskeligt.


Har vi som forældre indflydelse på skolen?
Det er skolens leder og lærerne, der driver skolen efter de værdier, skolen er dannet på. Som forældre har man mulighed for en meget tæt kontakt med lærerne.
Man har også mulighed for at få indflydelse gennem arbejde i bestyrelsen eller en af skolens mange arbejdsgrupper.


Jeg har hørt at der er meget arbejde som forældre på en friskole?
Der er mange forældre, som har et stort engagement og som gerne giver en hjælpende hånd nogle gange om året. Alle forældre er med i en arbejdsgruppe og byder ind med de ressourcer, man har. Fire gange om året er der fælles rengøring eller arbejdsdag. Det er vigtigt for fællesskabet, at man løfter i fælles flok. Der vil være perioder, hvor man som forælder kan yde meget og andre, hvor man yder mindre; men så er der andre, der tager over, det er det, der er godt ved fællesskabet. Vi lægger stor vægt på, at arbejdsdagene skal være muntre og hyggelige – der bliver altid sørget for god mad!


Jeg har hørt, at der tit er uenigheder og ballade på friskoler?
Der er mange forældre, der lægger et stort engagement i friskolen, og der er ofte store følelser med – både i medgang og modgang. Thisted Friskole har for et par år siden været gennem en svær periode med flere lederskift og byggeri. Vores erfaringer siger os, at det er vigtigt:

 1. at det er ledelsen og lærerne, der driver skolen efter skolens værdigrundlag og
 2. at det er vigtigt altid at have en tæt kontakt med forældrene. Vi er sikre på, at vi på den måde kan have en stærk, god og fredelig skole i fremtiden.


Jeg har stadigvæk spørgsmål, hvem skal jeg tale med?
Du er meget velkommen til både at kontakte forældre, lærere eller ledelsen for mere info. Eller kom bare forbi skolen en dag, der er altid kaffe på kanden!