+97 92 66 10
kontor@thistedfriskole.dk

Forældrebestyrelsen

– meget mere end en skole

Til generalforsamlingen i foråret blev der afholdt valg til bestyrelsen, og nedenfor kan du se Thisted Friskoles bestyrelse.

Hvert år på generalforsamlingen er der valg til bestyrelsen, der vælges to eller tre medlemmer på skift samt suppleanter. Suppleanterne er som regel også med til bestyrelsesmøderne. Vi holder 8-10 bestyrelsesmøder om året, til møderne er skolens personale som regel også med.

I er altid velkomne til at kontakte bestyrelsen, hvis I har nogle spørgsmål, som I tror vi kan være behjælpelige med. Ellers kontakt endelig skoleleder Bodil Skoust, der også altid er klar til at besvare jeres spørgsmål mht. skole og undervisning.

Hvert år på generalforsamlingen er der valg til bestyrelsen, der vælges enten to eller tre medlemmer samt suppleanter. Suppleanterne er som regel også med til bestyrelsesmøderne. Vi holder 8-10 bestyrelsesmøder om året, til møderne er skolens og børnehavens leder med, samt personalerepræsentanter. 

I er altid velkomne til at kontakte bestyrelsen, hvis I har nogle spørgsmål, som I tror vi kan være behjælpelige med. Ellers kontakt endelig skoleleder Bodil Skoust, der også altid er klar til at besvare jeres spørgsmål mht skole og undervisning. 


Bestyrelsen 2023-24:
 

Malthe Tegtmejer (formand)                                      malthetegtmejer@gmail.com

Marie Vigsø Bang (næstformand)                              marievigsoebang@gmail.com

Stine Kjærulf Salomonsen (kasserer)                        stinevester@gmail.com

Annemarie Jensen                                                        annemarie.jensen87@hotmail.com

Stine Ramshøj Stentoft                                                stine-stentoft@gmail.com