Praktisk info

Som nye forældre på Thisted Friskole er der nogle praktiske ting man skal vide. Vi har listet nogle af dem her. Hvis I har yderligere spørgsmål – så kom endelig til os.


Start på dagen

Skolen starter hver dag med morgensang og bevægelse for alle kl. 8.00. Her er forældre og bedsteforældre altid velkomne. Det er vigtigt for børnenes trivsel, at børnene kommer til tiden er med fra starten. Der er derfor mødepligt til morgensang.


Tøj/garderobe

Alle børn har en garderobeplads med navn. Forældrene skal hjælpe børnene med at holde styr på skiftetøjet.

Alle børnene er ude i det store frikvarter året rundt, derfor skal alle have varmt tøj og varme sko i garderoben. Skolen er skofri, så det er en god ide med indesko.


Madpakker

Børnenes madpakker sættes i klassens køleskab om morgenen. Vi har mikroovne i de ældste klasser, så børnene kan have rester med til opvarmning.

Skolen har egen mælkeordning. Kontakt en af lærerne for yderligere information.


Sundhedsplejerske

Vi får besøg af sundhedsplejerske og skolepsykologer ligesom andre skoler.


Udeskolen

Onsdag er udedag for alle 0.-3. klasser. Her skal børnene have en turrygsæk med og altid varmt tøj.