+97 92 66 10
kontor@thistedfriskole.dk

Arbejdsdage

– meget mere end en skole

Det er en myte at friskoler er overbebyrdede med arbejdsweekender – i hvert fald her på Thisted Friskole.

Vi afholder to store arbejdsdage – en i januar/februar måned med hovedrengøring og småreparationer og en igen i august/september, hvor vi sætter udenomsarealerne samt bygninger i højsædet. Men selvfølgelig kan der dukke noget uforudset op i løbet af året – hvor vi vil bede jer om at deltage så vidt det er muligt.

Arbejdsdagene starter med et fælles møde, så alle kan få sagt godmorgen og hyggesnakket lidt inden arbejdet går i gang.

Forinden har der været tilmelding på arbejdsopgaverne, så alle er parate til at give en hånd med.

Til frokost er der fælles frokost som nogle forældre laver på dagen.

Arbejdsdagene er også en god lejlighed til at møde de andre familier, og få snakket lidt mere, end “godmorgen”