+97 92 66 10
kontor@thistedfriskole.dk

Emneundervisning

– meget mere end en skole

Hvert år arbejder vi på tværs af klasserne med et fælles emne, det kan være alle mulige emner: krop og kost, Kina, affald, Nationalpark Thy.

Et par gange om året arbejde vi i længere tid efter Story-line metoden. Ideen er, at børnene skal prøve, at sætte sig i en anden persons sted og dermed bedre kunne leve sig ind i hvordan det var at være viking for 1000 år siden eller kineser eller opfinder omkring år 1900. I løbet af story-linen får børnene opgaver de skal løse i den anden persons sted sådan at historien bevæger sig fremad. Derved bliver der et forløb – en historie-linie.

I 2011 har de yngste årgange været ”Koglefolk”. De blev inddelt i familier og skulle have hver sin rolle i familien, de skulle bygge huse og lave et landskab, de skulle skrive historier og digte sange og planlægge en fest.

Samtidig var de ældste opfindere omkring år1900. De var med i opfindergrupper rundt i Europa, de hørte om Ellehammer og Brødrene Wright. De opfandt mærkelige maskiner, skrev historier og læste om forskellige tekniske opfindelser. De byggede flyvere og lavede flyveforsøg. Til sidst skulle alle med i 1. verdenskrig og leve sig ind i det.

I foråret var alle vikinger. De blev delt ind i familier og skulle fordele roller: hvem skulle være mor eller far eller træl eller barn. De skulle vælge et navn fra vikingetiden, sy en dukke med vikingetøj og give personen karakter. Midt i forløbet var hele skolen med forældre på tur til vikingeborgen Fyrkat. Hver morgen fik børnene fortalt myter, sagn og sagaer fra vikingetiden. De skrev historier om vikingeliv, byggede huse, lavede rollespil og prøvede vikingetidens håndværk.

Året efter var emnet Middelalder, her fik de roller som personer, der boede på Spøttrup Borg. Vi var på forældretur til Spøttrup borg, for at fornemme,hvordan det var at leve i middelalderen . Derefter skulle alle børnene tegne og skrive om, hvordan det var at være deres person og leve på Spøttrup Borg. Storylinen sluttede på lejrturen med en stor ridder-turnering.