+97 92 66 10
kontor@thistedfriskole.dk

Musik

– meget mere end en skole

Vi prioriterer musik højt på Thisted Friskole. For det første bliver vi i godt humør af at have skolen fyldt med musik, for det andet viser alle undersøgelser, at når børn lytter til og spiller musik, bliver de bedre til at koncentrere sig.

Vi starter hver morgen med sang og musik. Alle børn har en time med en musiklærer i ugen. De små leger rytmer og toner ind, de store spiller samspil og lærer noder. Når vi spiller teater er der altid et orkester, hvor børnene selv spiller til sangene.

I frikvartererne og efter skoletid er der næsten altid nogen af de ældste, der låner musiklokalet og spiller sammen. Efter skoletid har vi undervisning på skolen i samarbejde med musikskolen, bl.a. to rytmikhold for de yngste..

I maj måned afholder vi en stor Børnemusikfestival, hvor alle børnene er på scenen og spiller et par numre med klassen. De, der går til musik i fritiden, optræder også med det, de har lært.