+97 92 66 10
kontor@thistedfriskole.dk

Åbningstider

– meget mere end en skole

Friluftsbørnehavens normale åbningstid er fra kl. 6.30-16.30 på ugens første fire hverdage. Fra kl. 16.00 er der sammenpasning i klubben på friskolen

Fredag lukker vi kl. 16.00. Fra kl. 15.30 er der sammenpasning i klubben på friskolen.

Friluftsbørnehaven har lukket Grundlovsdag, uge 29 og 30, mellem jul og nytår samt fredagen lige efter Kristi Himmelfartsdag.

Ferie/fridage

Vi forsøger at planlægge personalets bemanding efter det faktiske antal børn, så hvis barnet har ferie eller fridage, så giv os besked så snart I ved det.

I forbindelse med børnehavens lukkedage, vil der være mulighed for fællespasning med kommunens øvrige private institutioner. Ved pasningsbehov kontaktes børnehaven personale senest 3 måneder før behovet. Senest 1. måned før vil I forældre få oplyst hvilken institution barnet vil få pasning tilbudt i.