+97 92 66 10
kontor@thistedfriskole.dk

Årets gang

– meget mere end en skole

Vores feriedage følger Thisted Kommunes, så de kan altid findes på kommunens hjemmeside. 

August
Vi starter efter sommerferien med morgensang med forældre, rundstykker, frikvarter og en time i klasserne. 

Den første uge efter ferien har vi mange fælles arrangementer, men også tid i klasserne til at komme godt i gang. Vi er bl.a. på badetur til Nors Sø sammen med Friluftsbørnehaven. 

I august holder vi også forældremøder med fællesspisning i klasserne. 

Alle klasserne tager på en ryste-sammen-tur med overnatning. De yngste overnatter på skolen, de andre klasser overnatter i hytter rundt omkring i Thy 

September
Her giver vi den gas i klasserne med fagene 

Oktober
I ugerne op til efterårsferien har vi skole-hjemsamtaler 

Den sidste uge før ferien arbejder vi med “Uge sex” i klasserne. 

Fredag før ferien er vi med til Skolernes Motionsdag. 

November
I november har vi “Story-line” som er en undervisningsmetode, hvor børnene kommer tæt på en periode. Vi vælger en tid og et sted og børnene arbejder sammen i familier helt på tværs af klasserne. 

December
En fredag først i december holder vi Bedsteforældredag med fortælling, aktiviteter, frokost og julesange – en meget hyggelig dag for alle og skolen bliver flot pyntet op til jul. 

Det er i december, at eleverne i 6.-9. klasse arbejder med projekter. De 8.-9. klasse fremlægger deres projekt til morgensang. 

Sidste skoledag holder vi fælles juleafslutning i Thisted Kirke med Friluftsbørnehaven, ALLE med tilknytning til Thisted Friskole er hjerteligt velkomne til at deltage. Vi synger, præsten fortæller, og både børnehavebørn og skolebørn optræder med musik og sang. En rigtig smuk afslutning på året. 

Januar
8.-9. prøver kræfter med skriftlige prøver.  

I januar og februar øver vi på det årlige teaterstykke. Der er forestilling for bedsteforældre torsdag formiddag i uge 6 og premiere for forældre torsdag aften i uge 6. 

Februar
Fastelavnsmandag holder vi fastelavnsfest sammen med Friluftsbørnehaven. Her er alle udklædte: børn, lærere og forældre. Vi slår katten af tønden, leger, har konkurrencer og spiller teater – og spiser masser af fastelavnsboller. Skolen slutter tidligt, så børnene kan komme ud og rasle. 

Marts
Hvert år har vi skolefest – kun for børn! Lærerne arrangerer sjov og konkurrencer, vi har diskotek og så har vi en bod med masser af slik, is, pølser og sodavand. 

I marts har vi også skole-hjemsamtaler. Det er en samtale på skolen med elev, forældre og lærer. Der er altid mulighed for ekstra samtaler og hjemmebesøg, hvis forældre eller lærer skønner det nødvendigt 

April
Vi har ikke førskolestart i april. De børn, der kommer fra andre børnehaver og skal gå i 0. klasse hos os, kan starte i Friluftsbørnehaven til april og på den måde lære stedet og de andre børn at kende. 

Fredag før påske kommer påskeharen eller påskekyllingen med æg til alle børn. I tiden op til påske produceres bunker af gækkebreve og påskepynt. 

Efter påsken ligger skolens generalforsamling. 

Maj
En meget lang tradition på Thisted Friskole er Børnemusikfestivalen. Vi inviterer børnebands fra hele Thy og Mors til at komme og spille på en rigtig scene med musikanlæg. Forældrene arrangerer tombola, amerikansk lotteri, fiskedam, café, salgsbod og andet, der kan skaffe penge til lejrture og musikinstrumenter. Det er et af årets helt store højdepunkter, og det kræver en del forældrearbejde før det bliver rigtig godt. 

Juni
Hvert år tager hele skolen på lejrtur til et sted i Danmark. På lejrturen er der masser af tid til fri leg, der er løb, natteløb, ture, slik, bål og meget mere. Ofte har vi været på Møgelø i Silkeborgsøerne, hvor vi også kan sejle i kano og ro til Himmelbjerget. 

Alle børn kommer på en udlandstur i løbet af 8. eller 9. klasse. Familierne sparer selv op til turen ved fælles arbejde eller arrangementer.