+97 92 66 10
kontor@thistedfriskole.dk

Årets gang

– meget mere end en skole

Vores feriedage følger Thisted Kommunes, så de kan altid findes på kommunens hjemmeside.

August
Vi starter efter sommerferien med morgensang med forældre, rundstykker, frikvarter og en time i klasserne.

Den første uge efter ferien har vi mange fælles arrangementer, men også tid i klasserne til at komme godt i gang. Vi er bl.a. på badetur til Nors Sø sammen med Friluftsbørnehaven.

Sidst i august holder vi forældremøder i klasserne.

Alle klasserne tager på en ryste-sammen-tur med overnatning. De yngste kommer på hyttetur, de ældste på cykel-, kano- eller sheltertur.

September
Her giver vi den gas i klasserne med fagene

Oktober
I ugerne op til efterårsferien har vi emnearbejde på tværs af klasserne. Fredag før ferien er vi med til Skolernes Motionsdag.

Efter efterårsferien starter vi med at øve teater til den store forestilling.

I løbet af oktober måned er der skole-hjemsamtaler. 0. klasserne får tilbudt et hjembesøg med klasselærer og skoleleder, for andre er der samtale på skolen med lærer, forældre og elev.

November
Vi øver teater, spiller musik, synger, maler kulisser og laver rekvisitter. Sidst i november er forestillingen klar til at blive vist for omegnens friskoler og børnehaver. Om aftenen afholdes den store forestilling med efterfølgende stort kaffebord for forældrene. Det er et af årets højdepunkter for alle.

December
En fredag først i december holder vi Bedsteforældredag med fortælling, aktiviteter, frokost og julesange – en meget hyggelig dag for alle og skolen bliver flot pyntet op til jul.

Sidste skoledag holder vi fælles juleafslutning i Thisted Kirke med Friluftsbørnehaven. Vi synger, præsten fortæller, og både børnehavebørn og skolebørn optræder med musik og sang. En rigtig smuk afslutning på året.

Januar

Som regel arbejder vi på tværs af klasserne med et emne fra juleferien til vinterferien. Fortællingerne om morgenen vil så handle om emnet.

Februar
Fastelavnsmandag holder vi fastelavnsfest sammen med Friluftsbørnehaven. Her er alle udklædte: børn, lærere og forældre. Vi slår katten af tønden, leger, har konkurrencer og spiller teater – og spiser masser af fastelavnsboller. Skolen slutter til middag, så børnene kan komme ud og rasle.

Marts
Hvert år har vi skolefest – kun for børn! Lærerne arrangerer sjov og konkurrencer, vi har diskotek og så har vi en bod med masser af slik, is, pølser og sodavand.

I marts har vi også skole-hjemsamtaler. Det er en samtale på skolen med elev, forældre og lærer. Der er altid mulighed for ekstra samtaler og hjemmebesøg, hvis forældre eller lærer skønner det nødvendigt

April

Vi har ikke førskolestart i april. De børn, der kommer fra andre børnehaver og skal gå i 1. klasse hos os, kan starte i Friluftsbørnehaven til april og på den måde lære stedet og de andre børn at kende.

Fredag før påske kommer påskeharen eller påskekyllingen med æg til alle børn. I tiden op til påske produceres bunker af gækkebreve og påskepynt

I foråret har vi et længere emnearbejde for alle børn, en storyline, hvor børnene er delt i familier på tværs af klasserne og arbejder sammen om at fordybe sig i en tid og et sted.

Som regel har vi en forårstur i bus for både børn, forældre og lærere. Den går ofte til et sted, der har at gøre med forårets storyline.

Maj
En meget lang tradition på Thisted Friskole er Børnemusikfestivalen. Vi inviterer børnebands fra hele Thy og Mors til at komme og spille på en rigtig scene med musikanlæg. Forældrene arrangerer tombola, amerikansk lotteri, fiskedam, café og andet, der kan skaffe penge til lejrture og musikinstrumenter. Det er et af årets helt store højdepunkter, og det kræver en del forældrearbejde før det bliver rigtig godt.

Juni

Hvert år tager hele skolen på lejrtur til et sted i Danmark. På lejrturen er der masser af tid til fri leg, der er løb, natteløb, ture, slik, bål og meget mere. Ofte har vi været på Møgelø i Silkeborgsøerne, hvor vi også kan sejle i kano og ro til Himmelbjerget.

Alle børn kommer på en udlandstur i løbet af 7. eller 8. klasse. Turen vil ofte gå til England, familierne sparer selv op til turen ved fælles arbejde eller arrangementer.