+97 92 66 10
kontor@thistedfriskole.dk

Undervisningsmiljøvurdering

– meget mere end en skole

Sådan laver vi trivselsundersøgelser på Thisted Friskole

Hvert 3. år udleveres undervisningsministeriets trivselsskemaer til alle børn på skolen.

0.-3. klasse udfylder skemaerne hjemme sammen med forældrene, 4.-9. klasse udfylder dem på skolen. Alle svarer anonymt, medmindre eleverne selv vælger noget andet.

Klasselæreren samler skemaerne og laver en opsamling. Det kan være en simpel optælling på de forskellige spørgsmål eller en statistik.

Efterfølgende vælger klasselæreren, hvordan resultatet skal gennemgås med eleverne. Der bliver afsat tid til at samtale om både de positive og mere negative tilkendegivelser. Klasselæreren bestemmer sammen med eleverne, hvordan der skal reageres på undersøgelsen, sådan at undervisningsmiljøet styrkes bedste muligt.

Hele lærerkollegiet orienteres om de forskellige resultater og bestemmer, om der skal laves en samlet opfølgning eller aktivitet.

Bestyrelsen og forældrene underrettes om resultatet, som derefter offentliggøres på friskolens hjemmeside.