+97 92 66 10
kontor@thistedfriskole.dk

Idégrundlag

– meget mere end en skole

”Vi skal lære vore børn at elske livet” det er den korte beskrivelse af Thisted Friskoles formål.

Ifølge vedtægterne er Thisted Friskoles formål: “…at drive en Grundtvig-Koldsk Friskole …”

Det grundtvig-koldske er en god gammel dansk skoletradition – ikke en ideologi. Friskolen er et levende fællesskab om det syn, at kærlighed til livet, som det kommer til udtryk i sang og fortælling, er hovedoverskriften over en ganske almindelig børneskole, hvor børnene lærer at ”læse, regne og skrive” og i det hele taget udvikler de evner, de har.

Det kommer til udtryk i en lille, overskuelig skole, hvor børn og lærere tager hinanden alvorligt som mennesker i gensidig respekt, og hvor forældrene selv har taget ansvaret for skolegangen, således at dette nære samvær mellem børn og voksne er muligt.

Børnene lærer, at skolen er deres egen, ligesom de er vant til hjemme. De oplever, at deres forældre færdes her hjemmevant sammen med lærerne. På den måde kommer skole og hjem til at hænge sammen. Man kommer til at holde af sin skole, fordi man mærker, at den betyder noget for far og mor.

De Grundtvig-koldske friskoler kalder sig også historisk-poetiske. Tanken om, at man skal kende sin historie for at leve i nutiden har vi fra Grundtvig. Det var også Grundtvigs tanker om en fri skole, der inspirerede Kresten Kold til at starte den første frie børneskole på Ryslinge Mark i 1861.

De historisk-poetiske friskoler bygger stadig på hans skoletanker om at ”man skal oplive, før man kan oplyse” det betyder det samme som at det er lysten, der driver værket – også i moderne læring.

For både Grundtvig og Kold var dét at tale og fortælle i et poetisk sprog grundlaget for at oplive mennesker; for at give dem lyst til at give sig i kast med livet.  Det er vores vigtigste opgave som lærere, at tale til børnenes hjerter, for sådan giver vi dem lyst til at lære. Vi skal lære dem at være glade for at være den, de nu er.