+97 92 66 10
kontor@thistedfriskole.dk

Udeskolen 0-3 kl.

– meget mere end en skole

En dag om ugen har 0.-3- klasse udeskole. Det betyder, at al undervisningen foregår udenfor. Det kan være et emne eller et løb omkring skolen eller det kan være en tur til skoven eller til vandet. Alle fag bliver inddraget: der er som regel noget, der skal skrives eller fortælles, der er noget, der skal måles eller regnes ud og så er der noget, der skal undersøges og beskrives.

Vi har valgt at lave udeskole for tilgodese alle børns behov, der er rigtigt mange, der lærer bedre, når de bruger kroppen og alle deres sanser.

På Thisted Friskole og i Friluftsbørnehaven lægger vi vægt på, at børnene skal lære at trives ved at færdes ude.De skal lære at gøre udeliv til en naturlig del af deres leg. I udeskolen skal de opleve, hvad der foregår i naturen på et givet tidspunkt og et givet sted og de skal blive nysgerrige efter at vide mere.